MÔ HÌNH 

KỶ LUẬT TÍCH CỰC TRONG

THỰC HÀNH​ LÀM CHA MẸ HÀNG NGÀY

© Positive Discipline in Everyday Life 2020

​Đây là mô hình tương tác giới thiệu những cấu phần chính trong áp dụng Kỷ luật tích cực trong thực hành làm cha mẹ hàng ngày. Mời bạn bấm vào từng khối nội dung để xem chi tiết.