top of page

MÔ HÌNH 

KỶ LUẬT TÍCH CỰC TRONG

THỰC HÀNH​ LÀM CHA MẸ HÀNG NGÀY

© Positive Discipline in Everyday Life 2020

​Đây là mô hình tương tác giới thiệu những cấu phần chính trong áp dụng Kỷ luật tích cực trong thực hành làm cha mẹ hàng ngày. 
Nội dung chi tiết của từng cấu phần sẽ được hướng dẫn chi tiết trong chương trình PDEP dành cho người chăm sóc trẻ.

bottom of page