MÔ HÌNH 

KỶ LUẬT TÍCH CỰC TRONG

THỰC HÀNH​ LÀM CHA MẸ HÀNG NGÀY

© Positive Discipline in Everyday Life 2020

​Đây là mô hình tương tác giới thiệu những cấu phần chính trong áp dụng Kỷ luật tích cực trong thực hành làm cha mẹ hàng ngày. Mời bạn bấm vào từng khối nội dung để xem chi tiết.

Liên hệ

  • Facebook

Chương trình PDEP được tổ chức bởi:

SCI LOGO
82963243_487766125270169_797472738923616

© 2020 by PDEP Vietnam.