Mạng lưới Hướng Dẫn Viên PDEP

I'm a title. ​Click here to edit me.

Nguyễn Bảo Chinh

Quản lý Chương trình PDEP tại Việt Nam

Quản lý Chương trình PDEP tại Việt Nam thuộc chương trình Quản trị Quyền trẻ em của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em.

Nguyễn Hoàng Chiêu Anh

Đồng sáng lập The Caterpies và phát triển các dự án về Giáo dục cảm xúc và Xã hội

Người hỗ trợ giáo viên và cha mẹ trong các hoạt động thiết kế chương trình, giáo án và triển khai chương trình đào tạo.

Trần Thu Thắm

Điều phối Quỹ Hỗ Trợ Giáo Dục NTS

5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: vận đồng quyền của người khuyết tật và hỗ trợ giáo dục trẻ em.

Lê Thị Thanh Hằng

Chuyên viên Phát triển cộng đồng và công tác xã hội

Trên 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển cộng đồng và công tác xã hội với các nhóm yếu thế tại Việt Nam

Lê Thanh Thuỷ

Sáng lập DNXH Ô Xinh

Nhiều năm theo đuổi, áp dụng các phương pháp giáo dục tiên tiến dành cho trẻ em và các khóa học dành cho phụ huynh.

Ts.Trần Kiều Như

Trưởng Phòng Nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội

Tập trung nghiên cứu các lĩnh vực làm cha mẹ, sức khoẻ tâm thần, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực.

Ths.Lê Thị Khánh Vân

Chuyên gia độc lập vận động vì Quyền Trẻ em

Có trên 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển cộng đồng, trên 10 năm chuyên sâu lĩnh vực vận động thực thi quyền trẻ em tại Việt Nam.

Mạng lưới Hướng Dẫn Viên