top of page

 TẠO CẤU TRÚC

© Positive Discipline in Everyday Life 2020

hand-drawn-family-teaching-how-skate_23-

Ấm áp và cấu trúc sẽ giúp chúng ta đạt được các mục tiêu dài hạn. Hai công cụ này luôn song hành cùng nhau, trong tất cả các tình huống chúng ta tương tác với trẻ không chỉ trong thời gian đầy thử thách này. Bây giờ, chúng ta sẽ nói về Cấu trúc.

 

Chúng ta sẽ có nhiều khả năng thành công hơn nếu chúng ta có những thông tin cần thiết. Chúng ta học được khi ai đó nói chuyện một cách bình tĩnh về những sai lầm mà ta mắc phải và chỉ cho chúng ta cách làm tốt hơn vào lần sau. Chúng ta có được kỹ năng khi người khác nói chuyện tử tế với chúng ta, giải thích lý lẽ và giúp chúng ta tham gia giải quyết vấn đề. Khi chúng ta sợ bị trừng phạt vì những sai lầm, chúng ta ngừng cố gắng và mất cơ hội học hỏi.

 

Điều này tương tự với trẻ. Việc sợ bị trừng phạt cản trở quá trình học hỏi của trẻ. Với sự căng thẳng gây ra bởi đại dịch COVID-19, chúng ta có thể thấy khó kiên nhẫn và chúng ta có thể trừng phạt, thay vì dạy bảo con. Nhưng chúng ta có thể làm tốt hơn khi giúp trẻ hiểu thay vì trừng phạt trẻ.

 

Việc này chính là Cấu trúc. Công cụ này bảo đảm rằng trẻ có thông tin cần thiết để hiểu, học hỏi, phát triển kỹ năng và góp phần giải quyết vấn đề.

Trong đại dịch như dịch COVID-19, điều quan trọng là chúng ta hỗ trợ và hướng dẫn trẻ, không phải là trừng phạt trẻ. Nhiều trẻ sợ hãi trước các thông tin về sự khủng hoảng đang diễn ra bên ngoài. Vì vậy, ở nhà, chúng ta cần chỉ cho trẻ cách quản lý căng thẳng và những điều chưa biết trước. Chúng ta có thể củng cố sự lạc quan và tự tin của trẻ bằng cách tạo không gian để nói chuyện, lắng nghe và giải quyết vấn đề cùng nhau trong bầu không khí ấm áp.

bottom of page