top of page

CHƯƠNG TRÌNH

​KỶ LUẬT TÍCH CỰC TRONG THỰC HÀNH LÀM CHA MẸ HÀNG NGÀY

Theo nghiên cứu Những thay đổi trong việc ngược đãi trẻ em ở Việt Nam do 

tiến sĩ Trần Kiều Như công bố năm 2018, 82% trẻ em Việt Nam trong độ tuổi từ 12-17 bị ngược đãi về tinh thần và 62% trẻ bị bạo hành về thể chất.

 

Trừng phạt thân thể và tinh thần ở Việt Nam và nhiều nước khác trên thế giới vẫn còn tồn tại do những truyền thống lâu đời và cách giáo dục "Thương cho roi cho vọt". 

Chương trình "Kỷ luật tích cực trong thực hành làm cha mẹ hàng ngày" (PDEP) ra đời với nỗ lực giảm thiểu tất cả các hình thức trừng phạt về thể chất và tinh thần đối với trẻ tại gia đình.

Chương trình do Save the Children, Positive Discipline in Everyday Life và Hội bảo vệ Quyền trẻ em phối hợp tổ chức từ năm 2018.

​NỀN TẢNG PDEP

Chương trình PDEP được tiến sĩ Joan Durrant và cộng sự tại Đại học Manitoba (Canada)

xây dựng, phát triển trên 3 nền tảng chính:

PDEP

Nghiên cứu
sự phát triển
lành mạnh ở trẻ

Các

nguyên tắc

quyền trẻ em

Các nghiên cứu

​cách làm cha mẹ

hiệu quả

​MỤC TIÊU 

Chương trình PDEP hướng dẫn phụ huynh nhìn vượt ra khỏi hành vi của con trẻ để chạm đến những suy nghĩ, cảm xúc, nhu cầu đằng sau các hành vi ấy.

Vì vậy, chương trình PDEP hướng đến có 3 mục tiêu cơ bản:

Cung cấp một
phương pháp thay thế hiệu quả cho các biện pháp dạy con bằng bạo lực thể chất và tinh thần.

Tăng sự hiểu biết của cha mẹ về quyền của trẻ em theo cách thức không đe doạ.

Cung cấp các công cụ cụ thể và mang tính xây dựng để giải quyết mâu thuẫn giữa
cha con, mẹ con.

QUAN ĐIỂM CỦA PDEP VỀ TRỪNG PHẠT

"Trừng phạt" khiến trẻ em trải nghiệm sự đau đớn về thể chất hoặc tinh thần, sự bất lực, lo âu và sợ hãi. Hình thức này dựa vào các kiểm soát bên ngoài để ép buộc trẻ tuân thủ.

 

Trong khi đó, kỷ luật tích cực theo quan điểm của PDEP là cung cấp cho trẻ thông tin và kỹ năng cần thiết để học hỏi. Thông qua đó, trẻ dần nhập tâm các giá trị đạo đức, học cách giải quyết xung đột có tính xây dựng, trở thành người giải quyết vấn đề và hành động với sự đồng cảm với người khác.

Vì vậy, chương trình PDEP tập trung vào:

 • Nâng cao hiểu biết của cha mẹ về sự phát triển của trẻ

 • Nâng cao hiểu biết của cha mẹ về quan điểm của trẻ

 • Cải thiện sự giao tiếp giữa cha - con, mẹ - con

 • Nâng cao kỹ năng giải quyết vấn đề của cha mẹ

 • ​Thúc đẩy sự tự điều chỉnh cảm xúc của cả cha mẹ và con cái

Kỷ luật tích cực là:

 • Giúp trẻ dần dần phát triển khả năng
  tự kiểm soát bản thân.

 • Giao tiếp rõ ràng

 • Tôn trọng trẻ em và nhận được
  sự tôn trọng của trẻ

 • Dạy trẻ cách đưa ra những quyết định đúng đắn

 • Xây dựng kỹ năng và sự tự tin ở trẻ

 • ​Dạy trẻ tôn trọng cảm xúc của người khác

Kỷ luật tích cực không phải là: