top of page

​CHƯƠNG TRÌNH

DÀNH CHO NGƯỜI CHĂM SÓC TRẺ

Chương trình hướng dẫn thực hành dành cho người chăm sóc trẻ. 
Chương trình diễn ra trong 8 tuần, mỗi tuần một buổi sinh hoạt (2 giờ).

​Nội dung chính

Cung cấp kiến thức nền tảng về các nghiên cứu sự phát triển lành mạnh của trẻ, các quyền trẻ em cơ bản & phương pháp áp dụng kỷ luật tích cực trong thực hành làm cha mẹ hàng ngày.
 

Tạo môi trường an toàn để cha mẹ, người chăm sóc trẻ trao đổi kinh nghiệm thực tế khi áp dụng PDEP trong gia đình.

Đối tượng chính

  • ​Ưu tiên các cha mẹ có thể tham gia chương trình cùng nhau

  • Ưu tiên các bố/nam chăm sóc trẻ tham gia chương trình

  • Tất cả người chăm sóc trẻ (ông bà, cô dì, chú bác, anh chị...)

  • Cha mẹ có trẻ từ  độ tuổi sơ sinh đến 18 tuổi

Cam kết đạo đức của chương trình PDEP

Với mục tiêu lan toả chương trình PDEP đến tất cả cha mẹ có nhu cầu tại Việt Nam,
đội ngũ tập huấn viên, hướng dẫn viên của PDEP cam kết thực hành 4 nguyên tắc:

BẢO MẬT
 

Cha mẹ được biết và bảo vệ danh tính và thông tin chia sẻ trước, trong và sau chương trình. Ngoại lệ duy nhất để phát vỡ tính bảo mật là khi hướng dẫn viên nghi ngờ rằng trẻ đang gặp nguy hiểm. Trong trường hợp này, hướng dẫn viên có trách nhiệm hành động bảo vệ trẻ và cung cấp các hỗ trợ cần thiết cho cha mẹ.

TỰ NGUYỆN

Sự tham gia của cha mẹ vào các hoạt động là tự nguyện. Cha mẹ có toàn quyền quyết định tham gia hoặc từ chối các hoạt động, thảo luận hoặc khảo sát thu thâp dữ liệu. Mỗi người sẽ tham gia vào mức độ mà bản thân cảm thấy thoải mái & an toàn.

 TÔN TRỌNG & BẢO VỆ TRẺ EM

Phẩm cách của trẻ em phải được tôn trọng. Cha mẹ không được tham gia vào việc hạ thấp nhân phẩm của trẻ. Nếu cha mẹ lấy ví dụ minh hoạ là câu chuyện hoặc hình ảnh của con mình (hoặc con của người khác), thì cha mẹ có trách nhiệm phải nhận được sự cho phép của trẻ để làm như vậy.

PHI LỢI NHUẬN

Hướng dẫn viên, tập huấn viên quốc gia cam kết triển khai chương trình dành cho cha mẹ hoàn toàn không vì lợi nhuận cá nhân. Với các chương trình cần huy động nguồn lực của người tham gia để tổ chức, hướng dẫn viên phải công khai minh bạch các khoản thu chi, và nhận sự đóng góp vừa đủ để tổ chức chương trình dành cho cha mẹ.

bottom of page