top of page

 TẠO ẤM ÁP

© Positive Discipline in Everyday Life 2020

concept-illustration-happy-family-huggin

Công cụ giúp chúng ta đạt các mục tiêu dài hạn là Ấm áp và Cấu trúc. Hai công cụ này luôn song hành với nhau, không chỉ là trong những thử thách mà trong tất cả các tương tác của chúng ta với trẻ.

 

Bây giờ, chúng ta sẽ nói về Sự ấm áp.

 

Tất cả chúng ta đều tiếp thu tốt nhất khi chúng ta cảm thấy an toàn. Khi thư giãn, chúng ta có thể lắng nghe, tập trung và suy nghĩ. Khi lo lắng hay sợ hãi, chúng ta sẽ khó tập trung vào bất cứ điều gì ngoài sự sợ hãi đó. Chúng ta có thể thấy điều này xảy ra khi đại dịch COVID-19 trở nên tồi tệ hơn ở nhiều quốc gia. Giờ đây, chúng ta thật khó để tập trung tâm trí vào bất cứ điều gì ngoài những lo lắng về đại dịch.

 

Điều này cũng xảy ra tương tự với trẻ. Khi cảm thấy lo lắng hay sợ hãi, trẻ khó có thể tập trung vào bất cứ điều gì khác. Thế giới bên ngoài bỗng chốc trở nên đáng sợ. Vì vậy, trẻ càng cần được cung cấp nhiều hơn sự an toàn để phát triển.

 

Trẻ em cần Sự ấm áp, có nghĩa các em cần cảm thấy được an toàn, yêu thương, lắng nghe và thấu hiểu.

Trong đại dịch, mức độ căng thẳng tăng cao với tất cả chúng ta thì việc cung cấp một không gian an toàn cho trẻ càng cần được quan tâm. Nếu chúng ta sử dụng các hình phạt như đánh, thời gian tạm lắng, sao lãng, phớt lờ trẻ, hay lấy đi những thứ trẻ yêu thích, trẻ sẽ không cảm thấy được an toàn. Sự ấm áp vào thời gian này thực sự quan trọng và là chìa khóa để giúp trẻ.

 

Tình yêu, sự an toàn và sự đồng cảm là những thành phần chính trong quá trình phục hồi. Chúng cũng giúp xây dựng mối quan hệ của chúng ta với con cái và củng cố niềm tin của trẻ vào chúng ta. Sự ấm áp cho trẻ thấy rằng chúng ta sẽ ở đó khi trẻ cần, vào hôm nay và mỗi ngày.

Hai công cụ mạnh mẽ giúp chúng ta đạt được các mục tiêu dài hạn với con mình là Ấm áp và Cấu trúc, chúng ta sẽ có thể tự điều chỉnh mình thông qua các công cụ này.

bottom of page