top of page

​Nội dung chính

 • Cung cấp kiến thức nền tảng & nội dung chính của chương trình PDEP

 • Hướng dẫn cách thức tổ chức chương trình, kỹ năng truyền tải nội dung PDEP.

 • Kết nối hướng dẫn viên (HDV) với đội ngũ tập huấn viên quốc gia (THV).
  Sau khoá đào tạo, THV sẽ đồng hành hỗ trợ hàng tuần cho các HDV triển khai 02 chương trình đầu tiên dành cho người chăm sóc trẻ.

Yêu cầu ứng tuyển 

 • Cam kết tham gia trọn vẹn 05 ngày đào tạo

 • Cam kết tham gia đầy đủ quy trình mentoring khi triển khai 02 chương trình dành cho người chăm sóc trẻ đầu tiên sau khoá đào tạo

 • Có mạng lưới về nhóm làm việc với trẻ

 • Cam kết lan tỏa chương trình hoàn toàn phi lợi nhuận đến người chăm sóc trẻ 
 • Ưu tiên nam giới nhằm tăng tỷ lệ hướng dẫn viên nam 

 • Ưu tiên ứng viên có kiến thức về sự phát triển của trẻ

 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với người chăm sóc trẻ

Tiêu chí chứng nhận HDV chính thức của chương trình PDEP:

 • Tham gia đầy đủ 05 buổi chương trình tập huấn dành cho hướng dẫn viên

 • Tổ chức đủ 02 chương trình dành cho người chăm sóc trẻ, sau khi tập huấn kết thúc. Mỗi chương trình không cách nhau quá 4-6 tháng.

 • Chia sẻ đầy đủ 16 bảng tự đánh giá cho mentor

 • Tham gia đầy đủ các buổi mentor

 • Việc đánh giá này sẽ được chứng nhận lại sau mỗi năm kể từ khi nhận được bảng kết quả đánh giá sau chương trình vòng 2.

 • Hiểu và thực hiện đúng các bước trong các buổi của chương trình.Việc đánh giá này dựa trên bản tự đánh giá và quá trình làm việc với mentor (online và buổi thăm trực tiếp), bảng câu hỏi đánh giá trước sau tập huấn. 

Quyền lợi của HDV chính thức:

 • Đảm bảo tính chính danh: Hướng dẫn viên được chứng nhận và đăng tải profile cá nhân, thông tin các khoá dành cho người chăm sóc trẻ trong tương lai do HDV tổ chức trên website chính thức của chương trình

 • Nâng cao năng lực: được ưu tiên tham gia các khoá tập huấn miễn phí liên quan đến kỹ năng hướng dẫn, kiến thức liên quan đến trẻ em do chương trình tổ chức

 • Luôn được hỗ trợ bởi cộng đồng PDEP 

 • Kết nối và kết nối và kết nối

Cam kết đạo đức của chương trình PDEP

Với mục tiêu lan toả chương trình PDEP đến tất cả cha mẹ có nhu cầu tại Việt Nam,
đội ngũ tập huấn viên, hướng dẫn viên của PDEP cam kết thực hành 4 nguyên tắc sau:

BẢO MẬT
 

Cha mẹ phải biết và tin tưởng rằng bạn sẽ bảo vệ danh tính và thông tin họ chia sẻ trước, trong và sau chương trình. Ngoại lệ duy nhất để phát vỡ tính bảo mật là khi bạn nghi ngờ rằng trẻ đang gặp nguy hiểm. Trong trường hợp này, bạn có trách nhiệm hành động bảo vệ đứa trẻ và hỗ trợ gia đình ấy.

TỰ NGUYỆN

Sự tham gia của cha mẹ vào các hoạt động là tự nguyện. Cha mẹ có toàn quyền quyết định tham gia hoặc từ chối các hoạt động, thảo luận hoặc khảo sát thu thâp dữ liệu. Mỗi người sẽ tham gia vào mức độ mà họ thấy thoải mái.

 TÔN TRỌNG & BẢO VỆ TRẺ EM

Phẩm cách của trẻ em phải được tôn trọng. Bạn không được tham gia vào việc hạ thấp nhân phẩm của trẻ. Nếu bạn lấy ví dụ minh hoạ là câu chuyện hoặc hình ảnh của con bạn (hoặc con của người khác), bạn phải có được sự cho phép của trẻ để làm như vậy.

PHI LỢI NHUẬN

Hướng dẫn viên, tập huấn viên quốc gia cam kết triển khai chương trình dành cho cha mẹ hoàn toàn không vì lợi nhuận cá nhân. Với các chương trình cần huy động nguồn lực của người tham gia để tổ chức, hướng dẫn viên phải công khai minh bạch các khoản thu chi, và nhận sự đóng góp vừa đủ để tổ chức chương trình dành cho cha mẹ.

CHƯƠNG TRÌNH

ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN VIÊN

Chương trình đào tạo dành cho các hướng dẫn viên triển khai

chương trình PDEP với các phụ huynh, gia đình chăm sóc trẻ.

bottom of page