Đào tạo Hướng Dẫn Viên PDEP

Chương trình đào tạo được tổ chức hàng năm tại Hà Nội & TP.HCM,

dành cho các hướng dẫn viên triển khai chương trình PDEP tại Việt Nam.

​Nội dung chính

 • Cung cấp kiến thức nền tảng & nội dung chính của chương trình PDEP

 • Hướng dẫn cách thức tổ chức chương trình, kỹ năng truyền tải nội dung PDEP.

 • Kết nối hướng dẫn viên (HDV) với đội ngũ tập huấn viên quốc gia (THV). Người sẽ đồng hành với Hướng dẫn viên trong suốt quá trình triển khai chương trình PDEP tại cộng đồng.

Yêu cầu ứng tuyển 

 • Cam kết tham gia trọn vẹn 05 ngày tập huấn

 • Cam kết tham gia đầy đủ quy trình hỗ trợ cùng THV khi triển khai 02 chương trình dành cho người chăm sóc trẻ đầu tiên sau khoá đào tạo

 • Cam kết lan tỏa chương trình hoàn toàn phi lợi nhuận đến người chăm sóc trẻ

 • Có mạng lưới về nhóm làm việc với trẻ

 • Ưu tiên nam giới nhằm tăng sự cân bằng trong tỷ lệ hướng dẫn viên nam - nữ

 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với người chăm sóc trẻ

 • Ứng viên có kiến thức về sự phát triển của trẻ là một lợi thế.

Tiêu chí chứng nhận HDV chính thức của chương trình PDEP:

 • Tham gia đầy đủ 05 ngày chương trình tập huấn dành cho Hướng dẫn viên

 • Tổ chức đủ 02 chương trình dành cho người chăm sóc trẻ sau khi tập huấn kết thúc. Mỗi chương trình không cách nhau quá 4-6 tháng.

 • Thực hiện đầy đủ 16 "Bảng tự đánh giá" sau mỗi buổi tổ chức chương trình cho người chăm sóc trẻ.

 • Tham gia đầy đủ các buổi chuẩn bị trước chương trình cho người chăm sóc trẻ với THV

 • Hiểu và truyền tải đúng thông điệp của chương trình đến người chăm sóc trẻ. Việc đánh giá này dựa trên "Bản tự đánh giá" của HDV, quá trình làm việc với THV (các buổi hỗ trợ trực tuyến và buổi thăm lớp trực tiếp và kết quả đánh giá thông qua "Bảng câu hỏi đánh giá trước sau tập huấn" từ Tổ chức PDEL (Canada) .


Chứng nhận được cấp kể từ khi nhận được bảng kết quả đánh giá sau chương trình vòng 2. Chứng nhận được cấp lại mỗi năm 01 lần khi Hướng dẫn viên thực hiện đủ 02 chương trình dành cho người chăm sóc trẻ của năm đó.

Quyền lợi của HDV chính thức:

 • Hướng dẫn viên được "Chứng nhận" bởi PDEP Việt Nam được: Chương trình PDEP giới thiệu profile cá nhân, thông tin các khoá dành cho người chăm sóc trẻ trong tương lai trên website: www.pdepvietnam.com.

 • Nâng cao năng lực: Ưu tiên tham gia các khoá tập huấn miễn phí của chương trình PDEP Việt Nam.

 • Luôn được đồng hành và hỗ trợ bởi cộng đồng PDEP Việt Nam nhiệt huyết, yêu trẻ, đa dạng ngành nghề.

 • Kết nối và kết nối và kết nối.

Cam kết đạo đức của chương trình PDEP

Với mục tiêu lan toả chương trình PDEP đến tất cả cha mẹ có nhu cầu tại Việt Nam,
đội ngũ tập huấn viên, hướng dẫn viên của PDEP cam kết thực hành 4 nguyên tắc sau:

BẢO MẬT
 

Cha mẹ phải biết và tin tưởng rằng bạn sẽ bảo vệ danh tính và thông tin họ chia sẻ trước, trong và sau chương trình. Ngoại lệ duy nhất để phát vỡ tính bảo mật là khi bạn nghi ngờ rằng trẻ đang gặp nguy hiểm. Trong trường hợp này, bạn có trách nhiệm hành động bảo vệ đứa trẻ và hỗ trợ gia đình ấy.

TỰ NGUYỆN

Sự tham gia của cha mẹ vào các hoạt động là tự nguyện. Cha mẹ có toàn quyền quyết định tham gia hoặc từ chối các hoạt động, thảo luận hoặc khảo sát thu thâp dữ liệu. Mỗi người sẽ tham gia vào mức độ mà họ thấy thoải mái.

 TÔN TRỌNG & BẢO VỆ TRẺ EM

Phẩm cách của trẻ em phải được tôn trọng. Bạn không được tham gia vào việc hạ thấp nhân phẩm của trẻ. Nếu bạn lấy ví dụ minh hoạ là câu chuyện hoặc hình ảnh của con bạn (hoặc con của người khác), bạn phải có được sự cho phép của trẻ để làm như vậy.

PHI LỢI NHUẬN

Hướng dẫn viên, tập huấn viên quốc gia cam kết triển khai chương trình dành cho cha mẹ hoàn toàn không vì lợi nhuận cá nhân. Với các chương trình cần huy động nguồn lực của người tham gia để tổ chức, hướng dẫn viên phải công khai minh bạch các khoản thu chi, và nhận sự đóng góp vừa đủ để tổ chức chương trình dành cho cha mẹ.

Liên hệ

 • Facebook

Chương trình PDEP được tổ chức bởi:

SCI LOGO
82963243_487766125270169_797472738923616

© 2020 by PDEP Vietnam.