top of page

KỶ LUẬT TÍCH CỰC TRONG THỰC HÀNH LÀM CHA MẸ HÀNG NGÀY 

Làm sao để giáo dục trẻ mà không cần dùng đến bạo lực?

Chương trình "Kỷ luật tích cực trong thực hành làm cha mẹ hàng ngày" (PDEP) ra đời với nỗ lực nhằm chống lại tất cả các hình thức trừng phạt về thể chất và tinh thần đối với trẻ tại gia đình.

 

PDEP cung cấp cách tiếp cận giáo dục phi bạo lực, nuôi dưỡng mối quan hệ gắn bó, tôn trọng giữa cha mẹ và con trẻ.

 

Chương trình dành cho cha mẹ có con từ tuổi sơ sinh đến 18 tuổi.

​HOẠT ĐỘNG CHÍNH

Xây dựng cộng đồng

thực hành PDEP tại Việt Nam

Chương trình PDEP được tiến sĩ Joan Durrant và cộng sự tại đại học Manitoba (Canada) xây dựng và phát triển thành chương trình ứng dụng hỗ trợ cha mẹ có thêm kiến thức, năng lực trong việc dưỡng dục con cái với tinh thần tôn trọng và yêu thương con lành mạnh. 

Chương trình nằm trong khuôn khổ của dự án Kỷ luật tích cực trong thực hành làm cha mẹ hàng ngày do
tổ chức Save the Children, Positive Discipline in Everyday Life và Hội bảo vệ Quyền trẻ em phối hợp triển khai tại Việt Nam từ năm 2018.

Phương pháp Kỷ luật tích cực trong quan điểm của PDEP hướng đến 3 mục tiêu cơ bản:

Cung cấp một phương pháp thay thế hiệu quả cho các biện pháp trừng phạt thân thể và tinh thần trong nuôi dạy con.

Tăng sự hiểu biết của cha mẹ về quyền trẻ em theo cách thức không đe doạ.

Cung cấp các công cụ cụ thể và mang tính xây dựng để giải quyết mâu thuẫn giữa cha con, mẹ con.

Services

Chương trình đào tạo Hướng Dẫn Viên

Chương trình tập huấn cung cấp kiến thức nền tảng, kỹ năng để hướng dẫn viên triển khai chương trình dành cho phụ huynh.

5 ngày tập huấn
8 tuần tư vấn trực tuyến

Chương trình dành cho Cha Mẹ

Chương trình phi lợi nhuận cung cấp kiến thức, kỹ năng áp dụng kỷ luật tích cực trong làm cha mẹ hàng ngày cho người chăm sóc trẻ. 

​2 giờ sinh hoạt mỗi tuần
8 tuần liên tục

bottom of page