CN, 21 thg 3 | Phú Nhuận

PDEP tại Quận Phú Nhuận, TPHCM

Thời gian & Địa điểm

19:00, 21 thg 3
Phú Nhuận, Phú Nhuận, Ho Chi Minh City, Vietnam

Chia Sẻ

Liên hệ

  • Facebook

Chương trình PDEP được tổ chức bởi:

SCI LOGO
82963243_487766125270169_797472738923616

© 2020 by PDEP Vietnam.