Th 5, 08 thg 10 | Quán Bàu

PDEP tại Quán Bàu, Vinh

Thời gian & Địa điểm

7:30, 08 thg 10, 2020
Quán Bàu, Quán Bàu, Vinh, Nghe An, Vietnam

Chia Sẻ

Liên hệ

  • Facebook

Chương trình PDEP được tổ chức bởi:

SCI LOGO
82963243_487766125270169_797472738923616

© 2020 by PDEP Vietnam.