Th 7, 07 thg 11 | Cầu Giấy

PDEP tại Cầu Giấy, Hà Nội

Registration is Closed

Thời gian & Địa điểm

19:00, 07 thg 11, 2020
Cầu Giấy, Cầu Giấy, Hanoi, Vietnam
Registration is Closed

Chia Sẻ

Liên hệ

  • Facebook

Chương trình PDEP được tổ chức bởi:

SCI LOGO
82963243_487766125270169_797472738923616

© 2020 by PDEP Vietnam.