top of page
Image-empty-state.png

Ths.Lê Thị Khánh Vân

Chuyên gia độc lập vận động vì Quyền Trẻ em

Hiện là Chuyên gia độc lập vận động vì Quyền Trẻ em tại Việt Nam; Cộng tác viên, ứng viên giảng viên quốc gia Chương trình PDEP của Tổ chức Cứu Trợ Trẻ em Quốc tế tại Việt Nam; thành viên Mạng lưới Công tác vì Quyền Trẻ em tại Việt Nam từ 2009 (CRGW) & cộng tác viên Tổng Đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ em 111 từ 2018.

Chị Khánh Vân có trên 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển cộng đồng, trên 10 năm chuyên sâu lĩnh vực vận động thực thi quyền trẻ em tại Việt Nam; nhiều kinh nghiệm làm việc trong và cho các tổ chức quốc tế hoạt động vì Quyền trẻ em tại Việt Nam (UNDP, UNICEF, SCI, WV, Plan…) và có nhiều kinh nghiệm trong quản lý chương trình phát triển như khảo sát, xây dựng, thực thi và đánh giá các chương trình quyền trẻ em; nghiên cứu vận động chính sách quyền trẻ em; điều tra sự cố xâm hại, bạo lực đối với trẻ em; tổ chức giảng dạy tập huấn nâng cao năng lực quản trị quyền trẻ em cũng như biên soạn tài liệu giảng dạy, tiến hành giảng daỵ, diễn giả toạ đàm kỹ năng sống cho trẻ em, kỹ năng làm việc với trẻ em cho người làm công tác trẻ em, cha mẹ...

bottom of page