top of page
Image-empty-state.png

Nguyễn Bảo Chinh

Quản lý Chương trình PDEP tại Việt Nam

Quản lý Chương trình PDEP tại Việt Nam thuộc chương trình Quản trị Quyền trẻ em của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em. Tốt nghiệp trường ĐH Hà Nội với chuyên ngành Tiếng Anh và chuyên ngành Quốc tê học, Chinh đã làm giàu kiến thức chuyên ngành của mình với các khóa học chuyên sâu liên quan đến bảo vệ trẻ em như "Science of Early Child Development", Red River College, Canada; Child Safeguarding và Child Rights Governance, Save the Children.

Với hơn 10 năm làm việc tại các tổ chức INGOs, Chinh có nhiều kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển cộng đồng, quyền con người và đặc biệt quyền trẻ em. "Loại bỏ hoàn toàn mọi hình thức trừng phạt thể chất và tinh thần trẻ" là cam kết nghề nghiệp mà Chinh hướng tới bởi cô luôn tin rằng "chắc chắn phải có cách nào đó khác hơn là đánh và mắng trẻ".

bottom of page