top of page
Image-empty-state.png

Lê Thanh Thuỷ

Sáng lập DNXH Ô Xinh

Người sáng lập DNXH Ô Xinh một trong các DNXH đầu tiên tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, gia đình và trẻ em. Với mong muốn Ô Xinh luôn là "Nơi bố mẹ chia sẻ - Nơi các con trải nghiệm", Ô Xinh tập trung xây dựng môi trường giáo dục tích cực: xây dựng, tổ chức và triển khai các chương trình giáo dục hỗ trợ phụ huynh, giáo viên tìm hiểu về tâm lý trẻ em, về phương pháp dạy học mới nhằm gắn kết các giá trị gia đình và nhà trường thúc đẩy sự phát triển lành mạnh ở trẻ.

Chị Thủy đã nhiều năm theo đuổi, áp dụng các phương pháp giáo dục tiên tiến dành cho trẻ em và các khóa học dành cho phụ huynh. Chị là thành viên của nhóm giáo dục hiện đại "Cánh Buồm", thành viên sáng lập và giảng viên của CLB "Giáo viên hiện đại". Ngoài ra, chị tham gia xây dựng và thực hiện các dự án về kỷ luật tích cực dành cho cha mẹ và giáo viên cũng như điều phối và hướng dẫn trực tiếp các khóa học cho nhiều đối tượng trong chương trình PDEP.

bottom of page