top of page
Image-empty-state.png

Lê Thị Thanh Hằng

Chuyên viên Phát triển cộng đồng và công tác xã hội

Trong quá trình triển khai công tác phát triển cộng đồng, chị đã cùng đối tác triển khai các hoạt động can thiệp và hỗ ban bảo vệ trẻ em tại địa bàn vùng dự án tăng cường hệ thống bảo vệ trẻ em cơ sở trong đó có cơ chế phòng ngừa và bảo vệ cộng đồng bao gồm các hoạt động xây dựng năng lực cho trẻ em và phụ huynh liên quan tới chủ đề quyền trẻ em, kỹ năng sống, giá trị sống và kỷ luật tích cực.

bottom of page