top of page

​Không Gian Chia Sẻ

Chia sẻ các tin tức, báo cáo, nghiên cứu, câu chuyện truyền cảm hứng 
có liên quan đến hoạt động của chương trình PDEP.

  • Writer's picturePDEP Việt Nam

TED Talk - Giáo dục trẻ cho cả một cuộc hành trình phía trước

Jack Petrash là một nhà giáo dục với hơn bốn mươi năm kinh nghiệm giảng dạy. Phần lớn thời gian, ông dạy tại trường Washington Waldorf tại Maryland. Ông là người sáng lập và giám đốc của Học Viện Nova. Ông đã viết nhiều về các vấn đề liên quan đến việc hướng dẫn một lớp học sáng tạo, từng ở trong ban biên tập của tạp chí Encounter, và là tác giả của cuốn: ‘’Understanding Waldorf Education: Teaching from the Inside Out’’.


Ngoài ra, ông đã đi nhiều nơi để làm việc với các bậc cha mẹ. Quá trình này của ông đã xuất hiện trên tờ Washington Post và National Public Radio và ông cũng là tác giả của cuốn ‘’Covering Home: Lessons on the Art of Fathering from the Game of Baseball’’, và đã nhận được giải thưởng National Parenting Publication. Cuốn sách thứ ba của ông, ‘’Navigating the Terrain of Childhood: A Guidebook for Meaningful Parenting and Heartfelt Discipline’’ đã được phát hành vào tháng 8 năm 2004, Nova Institute Press xuất bản đầu tiên.


Commenti


bottom of page