top of page

​Không Gian Chia Sẻ

Chia sẻ các tin tức, báo cáo, nghiên cứu, câu chuyện truyền cảm hứng 
có liên quan đến hoạt động của chương trình PDEP.

  • Writer's picturePDEP Việt Nam

[Video] "Ghen Cô Vy" phiên bản ngôn ngữ ký hiệu dành cho các bạn khiếm thính

"Cùng rửa tay xoa xoa xoa xoa đều. Đừng cho tay lên mắt mũi miệng. Và hạn chế đi ra nơi đông người..."


Xin các bạn chia sẻ MV cover bằng ngôn ngữ ký hiệu này tới cộng đồng khiếm thính để cùng nhau vượt qua đại dịch. Nhiệt liệt cám ơn Bộ Y Tế, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường,Công ty phiên dịch Ngôn ngữ ký hiệu đã phối hợp đưa MV tuyệt vời này đến với cộng đồng.


Comments


bottom of page