top of page

​Không Gian Chia Sẻ

Chia sẻ các tin tức, báo cáo, nghiên cứu, câu chuyện truyền cảm hứng 
có liên quan đến hoạt động của chương trình PDEP.

  • Writer's picturePDEP Việt Nam

Bảo vệ trẻ em trong đại dịch Coronavirus

*Bài viết trích dẫn từ nguồn: Liên minh Bảo vệ Trẻ em trong Hành động Nhân đạo, Lưu ý kỹ thuật: Bảo vệ Trẻ em trong Đại dịch Coronavirus, Phiên bản 1, Tháng Ba 2019


Các bệnh truyền nhiễm như COVID-19 có thể phá vỡ những môi trường nơi trẻ em lớn lên và phát triển. Những sự đứt gãy trong quan hệ gia đình, bạn bè, nếp sinh hoạt thường ngày và trong cộng đồng rộng hơn có thể để lại những hậu quả tiêu cực đối với sức khỏe và tinh thần của trẻ, sự phát triển của trẻ cũng như việc bảo vệ trẻ em.

Bên cạnh đó, các biện pháp được sử dụng nhằm ngăn ngừa và kiểm soát sự lây lan của COVID-19 có thể khiến trẻ phải đối mặt với các rủi ro trong bảo vệ trẻ em. Các biện pháp kiểm dịch và cách ly tại nhà, tại cơ sở hoặc tại khu vực đều có thể có tác động tiêu cực đối với trẻ em và gia đình trẻ.


Mục đích của bản tóm tắt này là nhằm hỗ trợ những người làm công tác bảo vệ trẻ em ứng phó tốt hơn với các rủi ro trong bảo vệ trẻ em trong đại dịch COVID-19. Phần 1 trình bày các rủi ro tiềm ẩn trong bảo vệ trẻ em mà COVID-19 có thể gây ra cho trẻ. Phần 2 trình bày các lựa chọn có hệ thống tương ứng với Các tiêu chuẩn tối thiểu đối với bảo vệ trẻ em trong hoạt động nhân đạo 2019 (CPMS) và Hướng dẫn bảo vệ trẻ em trong bối cảnh bùng phát bệnh truyền nhiễm.

Tóm tắt tài liệu Bảo vệ Trẻ em trong đại dịch Coronavirus
 
Tóm tắt tài liệu Bảo vệ Trẻ em trong đại dịch Coronavirus
 
Tóm tắt tài liệu Bảo vệ Trẻ em trong đại dịch Coronavirus
 
Tóm tắt tài liệu Bảo vệ Trẻ em trong đại dịch Coronavirus
 
Tóm tắt Bảo vệ Trẻ em trong đại dịch Coronavirus
 
Tóm tắt tài liệu Bảo vệ Trẻ em trong đại dịch Coronavirus
 
Tóm tắt tài liệu Bảo vệ Trẻ em trong đại dịch Coronavirus
 
Tóm tắt tài liệu Bảo vệ Trẻ em trong đại dịch Coronavirus

Commentaires


bottom of page